PRZEMYSŁ

  • Odkażanie instalacji i otoczenia.
  • Usuwanie chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń.
  • Zdrowsze środowisko pracy.