TRANSPORT

  • Eliminacja bakterii
  • Mniejsza ekspozycja na skażenie bakteryjne
  • Zdrowsze i wygodniejsze środowisko