TECHNOLOGIA

PRZESŁANKA – JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĄTRZ BUDYNKU

EPA (Agencja Ochrony Środowiska – USA), działając poprzez IEMB (Oddział Zarządzania Środowiskiem Wewnętrznym) porównała poziom stężenia niektórych zanieczyszczeń powietrza zarejestrowanych w środowisku wewnętrznym z poziomem odnotowanym w środowisku zewnętrznym. Analiza danych potwierdziła, że stężenia zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń w porównaniu ze stężeniami zewnętrznymi są na ogół od 1 do 5 razy większe.

ekspozycja w pomieszczeniach jest od 10 do 50 razy większa niż na zewnątrz

FAKTY – ZANIECZYSZCZENIE WEWNĘTRZNE

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO

1. ZANIECZYSZCZENIA ZEWNĘTRZNE (atmosfera/woda/gleba…)
2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO (materiały budowlane/meble…)
3. INSTALACJE (Systemy kanałów wentylacyjnych…)
4. DZIAŁALNOŚĆ LUDZI (procesy metaboliczne/zwierzęta domowe/smog/wytwarzanie żywności…)

ZANIECZYSZCZENIE WEWNĘTRZNE – PRZYCZYNY

Codzienne czynności, takie jak gotowanie, ogrzewanie, palenie, uwalniają w powietrzu gazy i cząsteczki, wiele z nich jest potencjalnie niebezpieczna dla ludzi.

Formaldehyd (trujący mieszkaniec pomieszczeń i składnik smogu) to kolejna potencjalnie niebezpieczna substancja uwalniana przez materiały budowlane, powłoki i izolacje.

Kurz, pyłki, mikrocząsteczki wytwarzane przez samochody, dym, bakterie to tylko niektóre z substancji, które ponownie osadzają się w powietrzu, aż rozmieszczą się na ścianach, podłogach lub przedostają się do przewodów wentylacyjnych tworząc biofilmy.

PROBLEM – PRZEWODY WENTYLACYJNE

Z upływem czasu kanały wentylacyjne mogą łatwo stać się ofiarą mikroorganizmów takich jak bakterie, pleśń, alergeny, nieprzyjemne zapachy i wirusy, które mogą spowodować infekcje u użytkowników pomieszczeń, do których tymi przewodami transportowane jest powietrze

ZANIECZYSZCZENIA WEWNĄTRZ EFEKTY

Z badań statystycznych przeprowadzonych na znacznej próbie budynków (112) wynika, że:
▶ 65% przewodów wentylacyjnych jest zanieczyszczona
▶ 65% systemu nie zapewnia odpowiedniej wymiany powietrza
▶ 35% spośród badanych budynków zaobserwowano problemy alergiczne
▶ 10% budynków jest zakażonych bakteriami chorobotwórczymi
▶ 8% budynków zawiera w powietrzu unoszące się cząsteczki włókna szklanego
▶ 4% budynków w powietrzu wykryto tlenek węgla pochodzący ze spalin

ROZWIĄZANIE – TECHNOLOGIA PCO

Technologia PCO™lepiej znana jako utlenianie fotokatalityczne, została opracowana i jest stosowana przez NASA do odkażania środowiska przeznaczonego do misji kosmicznych, gdzie jednym z głównych priorytetów jest jakość i czystość powietrza.

Technologia PCO – naśladuje i odtwarza to, co dzieje się w przyrodzie, poprzez fotokatalizę, proces, który dzięki połączonemu działaniu promieni UV słonecznych, wilgoci zawartej w powietrzu i niektórych metali szlachetnych występujących w przyrodzie, wytwarza jony utleniające i nadtlenki wodoru, które są w stanie zniszczyć większość toksycznych i zanieczyszczających substancji.

Reakcja fotochemiczna generowana dzięki PCO ™ pozwala na niszczenie zanieczyszczeń (bakterii, wirusów i pleśni) przy użyciu naturalnego składnika aktywnego.

Nadtlenek wodoru (H2O2), powstający w wyniku reakcji fotochemicznej w niewielkich ilościach – poniżej 0,02 PPM – jest wysoce skuteczny w niszczeniu drobnoustrojów zarówno w powietrzu, jak i na różnego rodzaju powierzchniach.

KORZYŚCI – TECHNOLOGIA PCO

Korzyści związane z instalacją modułów DUST FREE z technologią PCO ™ można podsumować w następujący sposób :

Ciągła dezynfekcja umożliwia zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia i ekspozycji 24/24h

Aktywne oczyszczanie kanałów, pomieszczeń i ich powierzchni

Eliminacja zarazków, bakterii i wirusów, które namnażając się powodują rozprzestrzenianie się chorób i alergii

▶  Eliminacja zapachów

Redukcja szkodliwych mikrocząstek obecnych w powietrzu, w tym bardzo drobnej materii, która nie jest ogólnie oczyszczana przez zwykłe filtry

Redukcja skupisk pyłu

Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach

Redukcja okresowych przeglądów (i związanych z nimi kosztów) związanych z czyszczeniem instalacji wentylacji

Redukcja interwencji serwisowych (i związanych z nimi kosztów) w celu odkażania i czyszczenia systemów wentylacji

PRODUKTY

Moduł dezynfekujący FC UNIT 3″

Zastosowanie
▶ REZYDENCJE, BUDYNKI MIESZKALNE, BIURA
▶ GABINETY LEKARSKIE
▶ SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI

Moduł dezynfekujący Micropure 5″

Zastosowanie
▶ REZYDENCJE,
▶ BUDYNKI MIESZKALNE,
▶ MAŁE I ŚREDNIE BIURA

Moduł dezynfekujący Active 6″/12″

Zastosowanie
▶ BIURA, BUDYNKI USŁUGOWE,
▶ HOTELE
▶ RESTAURACJE, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

Moduł dezynfekujący Air Knight 7″/14″

Zastosowanie
▶ ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE,
▶ BUDYNKI KOMERCYJNE
▶ SZPITALE, LABORATORIA

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close